Zajímavosti o Marie Curie-Sklodowské

Marie Sklodowska se narodila ve Varšavě v Polsku roku 1867. Už ve svých čtyřech letech uměla číst a bylo zřejmě, že má mimořádné nadání. O několik let později se přestěhovala do Paříže, aby pokračovala ve studiu. Tehdy bylo ženám v Polsku zakázáno studovat na univerzitě.

Byla to právě Paříž, kdy se seznámila s budoucím manželem Pierrem Curiem, který se stal rovněž jejím kolegou v oblasti radioaktivity. V roce 1903 tento manželský pár získal první Nobelovu cenu za fyziku a Pierre se stal profesorem na Sorbonně. Bohužel v roce 1906 zemřel během nehody, kdy spadl pod kola koňského povozu a na následky zranění zemřel. Marie tak zaujala jeho místo na univerzitě, a stala se tak první ženskou profesorkou na Sorbonně. Našlo se ale spousta závistivců a Marie začaly chodit i výhružné dopisy. A to i díky tomu, že získala další Nobelovu cenu. Tentokrát za chemii. Marie umírá v roce 1934 ve francouzském Passy na aplastickou anémii způsobenou právě dlouhodobým vystavováním radioaktivitě.

Její život byl skutečně zajímavý a dodnes je Marie Curie-Sklodowská vzorem pro mnoho žen. Ale víte o ní všechno?

Zajímavosti o Marie Curie

1. Její rodiče byli učitelé 

  • Maria Skłodowska byla pátým a nejmladším dítětem dvou polských pedagogů. Její rodiče kladli velký důraz na učení a trvali na tom, aby všechny jejich děti – včetně jejich dcer – získaly kvalitní vzdělání doma i ve škole. 

2. Marie Curie musela hledat alternativní vzdělávání pro ženy 

  • I přesto, že Marie získala několik středoškolských diplomů, nemohla pokračovat na polské univerzitě, jelikož ta ženy nepřijímala. V té době bylo totiž nezákonné, aby žena dosáhla kvalitnějšího a vyššího vzdělání než muž. A tak se přestěhovala do Paříže, aby úspěšně pokračovala ve vzdělání. 

3. Marie Curie byla jediná, která získala dvě Nobelovy ceny za dva různé obory

  • Marie Curie se už v roce 1903 zapsala do historie, když získala Nobelovu cenu za objev radia a polonia se svým manželem Pierrem. Byla zároveň i první ženou, které se dostalo takové pocty. O pár let později získala další Nobelovu cenu. Tentokrát však za chemii.  

4. Marie Curie udělala největší část práce v kůlně

  • Výzkum, který získal Marii Curieovou její první Nobelovu cenu, vyžadoval hodiny fyzické práce. Bohužel jejich laboratoře na tyto experimenty nebyly dost velké, a tak svou práci s manželem přesunuli do staré kůlny, která se nacházela za školou. 

5. Poznámkové bloky Marie Curie jsou stále radioaktivní

  • Když Marie Curie prováděla svůj nejdůležitější výzkum radiace na počátku 20. století, netušila, jaké to bude mít účinky na její zdraví. Nebylo pro ni neobvyklé chodit po laboratoři s lahvemi polonia a radia v kapsách. „Jednou z našich radostí bylo jít v noci do naší pracovny; poté jsme ze všech stran vnímali slabě zářící siluety lahví kapslí obsahujících naše výrobky. Zářící trubice vypadaly jako slabá, pohádková světla.“ Ve své autobiografii dokonce popsala skladování radioaktivního materiálu venku. Všechny její poznámkové bloky zůstanou radioaktivní ještě po dobu dalších 1500 let. 

Marie Curie Sklodowska

6. Marie Curie vynalezla rentgenový paprsek pro léčbu vojáků 

  • Marie byla velmi empatickou osobou a své adoptivní zemi byla za poskytnutí nového domova a vzdělání velice vděčná. Uvědomila si, že její objev může pomoci dokonce vojákům na bojišti a přesvědčila bohaté přátele, aby financovali vznik její nové technologie. Mobilní rentgenový přístroj. Její vynález se nakonec osvědčil při záchraně mnoha životů a nakonec jich bylo postaveno celkem dvacet.

7. Marie Curie založila centra pro lékařský výzkum 

  • Po první světové válce se Marie Curie vydala na jinou misi pro získávání finančních prostředků, tentokrát s cílem podpořit svá výzkumná centra v Paříži a Varšavě.  Centra, nyní známá jako Institut Curie, jsou dodnes využívána jako prostory pro zásadní výzkum léčby rakoviny.