nevědecká úvaha o vědě

Překotný vývoj, který má na svědomí věda a výzkum, posouvá lidstvo mílovým kroky kupředu. Filozofickou otázkou, ale zůstává, kde je hranice, kdy věda slouží a kdy je zneužita. Tato otázka je podobná, stejně jako otázky náboženské, kdy bychom našli v historii příklady zneužití i těch nejmírumilovnějších a nejtolerantnějších odnoží náboženství a stejné je to u vědy. Kdo dokáže říct, kde je hranice například u lékařské vědy, když Hippokratovu přísahu složili, všichni lékaři, kteří jsou oprávněni implementace výsledků výzkumu. Je překročení pomyslné hranice, když nechvalně proslulý Osvětimský ďábel Doktor Josef Mengele, právě, dle jeho výkladu, pro rozvoj vědy, prováděl na lidech pokusy, které se snad nedají, ani popisovat, jako něco, čeho je člověk schopen.

čas

Zde právě začíná filozofická otázka, kde končí odpovědnost této lidské zrůdy v případě, že někdo výsledky jeho strašlivých experimentů, použije ve prospěch vědy a výsledky pokusů vycházejících z těchto poznatků, přemění v něco, co bude lidstvu prospěšné. Jako čistou hypotetiku jsme použili příklad vědy lékařské, ale stejné filozofické otázky vyvstávají, snad ve všech oborech vědy. Vědy technického charakteru, mají také své Pandořiny skřínky. Je zodpovědná věda za to, že při zdokonalování prostředků, umožňujících neuvěřitelné možnosti v cestování a přesunech po celé zeměkouli, dochází, právě díky tomu, kam až tyto stroje věda dokázala zdokonalit, k haváriím, které mají na svědomí lidské životy. 

pokrok

Ona i samotná filozofie, kterou zde bereme, jako jakousi hranici, lidské snahy o jakousi konkretizaci polohy, dobra a zla, v poloze celého lidského bytí. Ale je i samotná filozofie, bez viny? Není. Vždyť v rámci samotné filozofie bylo vedeno bezpočet vojenských konfliktů, s nedozírnými škodami a ztrátami na lidských životech, kultuře apod. Je bezesporu, že na těchto několika řádcích se ničeho nedobereme, ale cílem bylo, hledat jakýsi model, který by bránil tomu, aby úhel pohledu, dokázal změnit myšlenku dobra, ve zlý úmysl a samozřejmě upozornit, právě na to, že deformování úhlu pohledu na konkrétní věc, může měnit, její polaritu.