Claim

Claim je právě takový propagační prostředek, jako je například slogan nebo další motta či hesla, který si vždy klient spojí s konkrétním produktem, protože si jej bude pamatovat. Nejvíce účinné je třeba takové heslo či slogan, které vyjadřuje i konkrétně služby nebo účinky daného prostředku. Většinou si tohoto můžete všimnout v reklamách, kdy se používají reklamní slogany, aby si to posluchači zapamatovali. Pak se třeba stane, že kousek písničky nebo heslo, které je spojeno s produktem, nemohou posluchači dostat z hlavy a to je naprosto ten efekt, které by chtěl každý úspěšný podnikatel, co něco nabízí, dosáhnout. Bez takového propagačního materiálu by to jednoduše řešeno určitě nešlo. Mělo by to být co nejvýstižnější, spojení pár nebo jen dvou slov, je to právě na vaší iniciativě.

copywriting

Pravidla

Jsou zde i daná pravidla, která je dobré dodržet pro maximální efektivitu takového vámi vytvořeného sloganu či heslu. Když zazní vaše reklama v rádiu, takový slogan, který vystihuje vaši značku, výrobek či službu, by měl být vždy umístěný i na konci poslední vět, aby uvízl posluchačům v paměti. Také je dobré, když je to v psané formě, tak by se měl textař snažit takové heslo umístit hned za produkt. Má to svoji efektivitu a opodstatnění, takže těmto pravidlům věřte a respektujte je a budete zase o kousek blíž k tomu, aby to všechno fungovalo.

usilovat

Snadno zapamatovatelné
Aby to bylo nejvíce efektivní, posluchač, čtenář nebo divák by si měl tohle zapamatovat proto byste neměli volit nějaká komplikovaný, neznámá slova. Vše by mělo jasné a přesně vystihovat produkty, vystihovat kvalit a služby a také vlastnosti. Možná si to neuvědomujete, ale každá reklama televizi, každá produkt či značka má svůj claim teď se na to zkuste zaměřit a v každé druhé reklamě tohle jistě najdete. Určitě to stojí za to, abyste si našli čas a také si vytvořili svůj claim.